သင့်တွင် ဖြန့်ဖြူးသူထံ အရောင်းပစ်မှတ်ပြီးဆုံးသည့်ပမာဏ လိုအပ်ချက်ရှိပါသလား။

2022-10-17

ကျွန်ုပ်တို့၏ ဖြန့်ဖြူးသူအဖြစ် တစ်နှစ်လျှင် US$ 2000,000 ရရှိပါသည်။